«

Regaib Kandili Ne Zaman

Regaib kandili ne zaman. Regâip Arapça bir kelime olup “reğa-be” kökünden gelmektedir. Kelime anlamı olarak istemek, istemek, bir şeye yönelmek ve onu elde etmek için çabalamak demektir. “Reğîb” kelimesi, “regabe”den türemiş bir isim olup, aranan, arzulanan, talep edilen anlamlarına gelmektedir. Regaip gecesine gelince; “Kıymetli ve kıymeti çok olan, kıymetini çok iyi bilmesi gereken lütuf ve hürmet gecesi”nin mânâsı anlaşılmaktadır. O gece Cenâb-ı Hak, bereketini sağanak yağmurlarla yağdırır.

Cenab-ı Hakk’ın rahmet, mağfiret ve nimetlerinin diğer vakitlere nazaran daha fazla tecelli etmesi, samimi bir kalb ile Allah’a yönelenlerin mağfiret ümidi ve müminlerin samimi temennileri nedeniyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.

İslam alemi için büyük önem taşıyan üç aylardan biri olan Ramazan ayının ilk Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gecede gerçekleşen Regaip Kandili, “Rahmet ve Bereket Gecesi” olarak kabul ediliyor. Regaip kandili ne zaman

Regaip Kandilinde Ne Oldu? Ragaip Kandilinin Önemi Nedir?

Regaib Kandili, sevgili Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın çok özel bazı gerçek tecellilerine mazhar olduğu, nurlu lütuf ve semavî lütuflara mazhar olduğu bir gecedir. Hicri takvime göre yedinci ay olan Receb-i Şerif’in ilk Cuma gecesine denk gelmektedir. Diğer bir deyişle perşembe gecesi kandillerin gecesidir. Receb ayının ilk Cuma gecesi beş mertebe ile kutsanmıştır.

Herhangi bir lamba gibi, temizlenme, temizlenme, temizlenme ve yıkanma fırsatıdır. İbadet, dua ve tövbe zamanı. Ahirete yatırım yapma zamanı. Müminler için bir panayır, bir panayır, bir pazar; Her türlü hayrın alınıp satıldığı bir pazar yeri. Bir bağışçının sözleriyle, “Ölü ve çatlamış bir dünya için su ne ise, bu gece ölü ve çatlamış kalpler için de önemlidir.”

Bazı rivayetlere göre bu gecenin adı meleklerle anılır. Regaip kelime anlamı olarak iyi şeyleri istemek, istemek ve çabalamak demektir. Bu gece tövbe edenlerin ve tövbe edenlerin dileklerinin kabul olması umulur. İyilik Ayı Olan Receb Ayının Faziletleri: Regaip gecesi olan Recep ayında çok oruç tutulur. Bu aya ‘Recebü’l-asabb’ da denir. Bahar; sevapların çarptığı Receb ayıdır. Receb ayına da “tövbe” denir. Mümin bu ayda ve özellikle Regaip Kandili’nde günahlarını kendi kendine itiraf etmeli ve bol bol tövbe etmelidir.

Allah Resulü’nün babası Regaib Lampe’nin Abdullah’ın evlendiği gece olduğu söylenir. Regaip kandili ne zaman

İslam Ansiklopedisi’ne göre; Regaib Gecesi, Kur’an ve Hadislerde; Gün belirtmeden oruç tutmanın tavsiye edildiği haram aylardan biri olan Receb ayında bulunmasına rağmen (el-Bakara 2/217; Maide 5/2, 97; Ebu Davud, “Ṣavm, ” , 55; İbn Mace, “Ṣıyam”, 43) özellikle tasavvuf eserlerinde zikredilmektedir. Peygamberimizin Regaib gecesi annesinin rahmine düşmesi, Recep ayının ilk Perşembe günü oruç tutması ve gecesinde Regaib namazı kılmakla ilgili rivayetlerin sevap olduğu ve bu gecenin sevap olduğu hadis âlimleri tarafından ileri sürülmüştür. birçok erdemleri vardır.

İslam âlimlerinin çoğu, Resûlullah’ın bid’atları genel olarak yasaklamasının yanında, Regaib kandilinin Peygamber, sahabe ve tabiîn devrinde bilinmediğini, kandil bayramının kutlandığını söylemişlerdir. geceler diğer dinlerin etkisi altına girmiştir, bu nedenle o gecede özel ibadet yapmanın dinde yeni bir ibadet oluşturmak anlamına geleceği (Buhari, “Sulh”, 5) Cuma günü ve gecesinde özel ibadet yapmanın da haram olduğunu açıklamıştır (Müslim). , “Ṣıyam”, 147, 148), dolayısıyla Regaib günü ve gecesinde bazı ibadetlerin yapılması dinen mekruhtur. Regaip kandili ne zaman

Bazı âlimler Regaib’in de, Receb ayının bir gecesi olması nedeniyle fazileti ayet ve hadislerle genel olarak bildirilmiş olması ve namazın ibadetlerin en yücesi olduğunu söylemektedirler. Akşam ile gece arasında ek namaz kılmanın faziletiyle ilgili tabiî sözler (Tirmizî, “salât”). , 204; İbn Mace, “İḳametü’ṣ-salat”, 185; Taberi, XV, 69; XXI, 100) Müslüman toplumlarda özel zamanların olduğu ve bu gecelerde dini duyguların yoğun olarak yaşandığına inanılır, Kuran okumanın ve çeşitli hayırlarla Allah’ı ihsan etmeye çalışmanın dinen bir sakıncası olmadığını belirtmişlerdir. yaklaş. Regaip kandili ne zaman

Regaip Kandilinde Yapılacak İbadetler Neler?

 1. Kuran okunmalı; Okuyucular dinlenmeli; Kuran ziyafetleri uygun yerlerde yapılmalı; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duygularının yenilenmesi ve güçlenmesi gerekir.
 2. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salât ve selâm getirilmeli; Onun şefaatinin ümidi ve milletinin mensubu olma duygusu tazelenmelidir.
 3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; Bu gecede namaz kılınırsa, bunlar da kılınabilir; Kandil Gecesi, ibadet bilinci ve ibadette iyi niyetle ihya edilmelidir.
 4. Tefekkür yapılmalıdır; Özellikle “Ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir?” gibi hayati konuları derinlemesine düşünmelidir.
 5. Geçmişin muhasebesi ve denetimi yapılmalı; bugünün ve geleceğin plan ve programı oluşturulmalıdır.
 6. Samimi tövbe ve günahların affı yapılmalı; Geceyi idrak etmek için son fırsatı değerlendirmek, pişmanlık ve küçümsemeyi ifade etmek gerekir.
 7. Çok zikir ve evrad ü ezkar yapılmalıdır.
 8. Müminlere veda; iletişim noktasından onayları alınmalıdır.
 9. Dargın ve kırgın barışmalı; kalpler alınmalıdır; üzgün yüzler güldürülmeli.
 10. Kendi ve müminler için isimlerini söyleyerek de olsa dua etmelidir.
 11. Üzerimizde hak sahibi olanlar aranmalı ve onlara danışılmalıdır; Sadakat ve itibar etiği yerine getirilmelidir.
 12. Fakirler, yetimler, yetimler, hastalar, sakatlar ve yaşlılar ziyaret edilir, sevgi, şefkat, saygı, hediye ve sadaka verilir.
 13. O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan tek tek veya birlikte okunmalıdır.
 14. Dini toplantılar, paneller ve söyleşiler düzenlenmeli; Konsey dinlenmeli; Şiirler okunmalı; İlahiler ve ezgilerle kalpte kendi titreşimini yaratmalı.
 15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.
 16. Sahabe, âlim ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; memnuniyetleri alınmalı; İnsan kendi ruhi ve ruhi ikliminde fırsat buldukça Allah’a dua etmelidir.
 17. Ölen akraba, arkadaş ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; kardeşlik biatı yerine getirilmelidir.
 18. Hayattaki manevi büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat veya telefon, faks veya e-posta ile tebrik edilmeli; dualar gereklidir.
 19. Bu kandil gecelerinde mümkün olduğu kadar gündüzleri oruç tutmalıdır.
Bir Cevap Yaz

cakir Hakkında

Bir Cevap Yaz

Yorum yapabilmek için girişyapmalısınız.