«Didgori Muharebesi 1121 || 2D Savaş || Selçuklu-Gürcü Savaşı
….
İNSTAGRAM: @dfttarih
….
Breath of Anatolia / Anadolu’nun Nefesi – NCM Epic Music Ender Guney
….
Selçuklu Devleti, kurulduğu tarihten itibaren bayrağı altındaki konar göçer Türk topluluklarıyla berber batıda yeni toprak arayışına girişti. Irak, İran, Azerbaycan, Anadolu, Kafkasya,Suriye bu arayışın yoğunlaştığı yerlerdendi.

11. yüzyıldan itibaren Selçuklu ve Kafkasya’da yaşayan Gürcüler arasında bir dizi çarpışma vuku buldu. Tuğrul Bey ve Alparslan dönemlerinde Selçuklular, rakipleri karşısında ezici bir üstünlük elde etmişti. Hatta Melik Şah dönemine gelindiğinde, Gürcü kralı birkaç kez bizzat sultanın ayağına kadar gelip biat etmişti.

Orta Asya’dan akıp gelen kalabalık Oğuz toplulukları, Gürcistan’ın ekonomik ve politik yapısı üzerinde yıkıcı bir etkisi olmuştur. Bu akınlar neticesinde ülkedeki ekili alanlar Türkler için otlak haline gelmiş ve köylü çiftçiler dağlara kaçmışlardır.

Gürcü köylülerin dağlara çekildiği, yaşam sahalarının çok daraldığı bu devirde, 1089 yılında, 16 yaşındaki 4.David, Gürcü tahtına geçmişti. Bunalım içindeki ülkesini toparlamak maksadıyla kolları sıvadı. Amacı ülkesini refaha kavuşturup Türkleri önce Gürcistan’dan sonra Güney Kafkasya’dan atmaktı. Oğuz akınlarının zayıfladığı bir dönemde iç sorunları halletti. Akınlar yaparak bazı şehirleri ele geçirdi. Kazanılan bütün bu askerî başarılara rağmen Türkler kışı halen Gürcistan’da geçiriyorlardı. Bu da ele geçirilen bölgelerin kaybedilme tehlikesini doğuruyordu. David’in aynı anda hem kendisini ve şehirlerini savunabilecek hem de savaşları sürdürebilecek kadar askerî kuvveti yoktu.

.
.
.
KAYNAKÇA:

*Selçuklu-Gürcü Mücadelelerinde Bir Dönüm Noktası:
Didgori Savaşı (1121) ve Sonuçları-Erhan Ateş
*XII. ve XIII. YÜZYILDA TÜRK – GÜRCÜ MÜNASEBETLERİ
(TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE DOĞU ANADOLU TÜRK
BEYLİKLERİ DÖNEMİNDE)-Vahit Özdemir
*Büyük Selçuklu-Gürcü İlişkileri, Türkler Ansiklopedisi-Nebi Gümüş
*İlgazi,İslam Ansiklopedisi
*Tiflis İslam Ansiklopedisi
*Battle of Didgori – Wikipedia
*GÜRCİSTAN KRALI IV. DAVİT AĞMAŞENEBELİ’NİN TARİHÇİSİ
(XII. YY.) TARAFINDAN SELÇUKLULAR HAKKINDA VERİLEN
BİLGİLER- Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ

source

Bir Cevap Yaz

cakir Hakkında

Bir Cevap Yaz

Yorum yapabilmek için girişyapmalısınız.