«Attila Kimdir?

Attila Tulu boyuna mensup Muncuk adında bir adamın oğluydu. Babası o daha küçük bir çocukken vefat etmişti. Bu yüzden o ve abisi Bleda, amcaları Rua tarafından yetiştirilmişti. Çocukluk ve gençlik yılları hakkında dönemin kaynakları oldukça sessizdir. Bu yüzden Attila’nın bu dönemdeki faaliyetleri belirsiz bir karanlığın ardına gizlenmiş durumdadır. Ancak hükümdarlar çıkarmış Tulu boyundan geldiği göz önünde bulundurulursa, geleceğin hükümdarı olarak yetiştirildiğini düşünmek abartılı olmayacaktır. Zira dönemin önemli kaynaklarından Jordanes, onun küçük yaşlardan itibaren Hun savaş konseyine katıldığını aktarmaktadır.

Ayrıca Attila’nın yetiştirilme tarzı, Romalıların zihnindeki barbar imajından oldukça farklıydı. İlerleyen yıllarda nefret dolu bir üslupla Attila hakkında yazan Amillius, “onun barbarlıkta olduğu kadar, diplomatlıkta da başarılı olduğunu,” kaleme alacaktı. Latince’nin yanı sıra Got dilini biliyor, ikisini de akıcı bir biçimde konuşuyordu. Ok ve kılıç kullanmak konusundaki hünerleri çok geçmeden düşmanları tarafından sınanacak ve nesiller boyunca anlatılacak bir efsaneye dönüşecekti. Öyle ki bu dönemde kaleme alınan batı kaynaklarının birçoğu onun, savaş tanrısı Mars’ın kılıcını taşıdığını iddia eden satırlara yer vermekteydi…

#attila #ortaçağtarihi #attilakimdir

source

Bir Cevap Yaz

cakir Hakkında

Bir Cevap Yaz

Yorum yapabilmek için girişyapmalısınız.